Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Sağlık Sistemleri için IoT & Akıllı Sözleşme Kuralı Tabanlı Güvenli İletişim Tasarısı

EasyChair Preprint no. 1802

12 pagesDate: October 31, 2019

Abstract

Özet:Nesnelerin İnterneti (IoT) gelişimini sürdüren yeni bir teknolojidir. IoT sensör cihazlarının kullanım amaçlarından biri de kritik bir alan olan tıbbi sağlık sistemlerinde hasta koşullarını izlemektir. Tıbbi cihazların, sensörlerin, uygulamaların ve insanların entegrasyonu, dijital servisler ve ilgili verilerin gizliliği, doğruluğu ve kullanılabilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Bu bildiride, IoT tabanlı bir sağlık sistemi yapısı tasarlanmış ve çeşitli saldırı türlerine karşı sistemin kullanılabilirliği test edilmiştir. Ayrıca önerilen çözüm yöntemiyle Blockchain temelli akıllı sözleşme yapısının IoT sistemlerine entegre edilmesiyle tasarlanan sistemin davranışları Calvin ve Etherium Frameworkleri kullanılarak simüle edilmeye çalışılmıştır.

Keyphrases: access control, Akıllı Sözleşmeler, Application Layer, attack, Blockchain, Certificate Authority, Cloud Storage, data injection, Ethereum private network, Healthcare, healthcare system, IoT, iot based e health application, iot blockchain based infrastructure, IoT device, IoT sensor network, iot smart contract rule, medical, Nesnelerin İnterneti, Patient Data, personal medical device, PKI scheme, Public Key Infrastructure, rule smart contract, Sağlık, secure communication, Security, smart contract

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:1802,
  author = {Aslı Kul and Eda Nur Azin and Ogulcan Ozdemir and Serap Sahin},
  title = {Sağlık Sistemleri için IoT & Akıllı Sözleşme Kuralı Tabanlı Güvenli İletişim Tasarısı},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 1802},

  year = {EasyChair, 2019}}
Download PDFOpen PDF in browser