Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Методологія Розробки Навчальних Курсів В Умовах Скорочення Аудиторних Годин

EasyChair Preprint no. 4545

13 pagesDate: November 11, 2020

Abstract

У даній роботі описується методологія дизайну нового курсу проектування суднового пропульсивного комплексу на основі опору руху судна та збурюючих сил, що діють на нього. Приводом для розробки нового курсу на цю тему стало перепроектування освітньої програми підготовки бакалавра за спеціальністю «Річковий та морський транспорт», спеціалізації «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» Національного Університету «Одеська морська академія». Зміни методики викладання полягали у тому, що нова програма була необхідна для засвоєння теоретичного матеріалу і призвела до впровадження динамічних моделей комплексу суднових рушіїв для моделювання руху судна. Інтеграція таких моделей в освітнє середовище є складним завданням. Результати проектних зусиль обговорюються в даній роботі шляхом аналізу моделей, розроблених здобувачами при першому освоєнні курсу, і отриманих від них зворотних зв’язків продовж подальшого навчання.

Keyphrases: DMI-models, ECTS, educational program, methodology, Propulsion, ship's movement resistance

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:4545,
  author = {Vitalii Budashko},
  title = {Методологія Розробки Навчальних Курсів В Умовах Скорочення Аудиторних Годин},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 4545},

  year = {EasyChair, 2020}}
Download PDFOpen PDF in browser